5 látomásom van.

5 látomásom van
Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket. Joseph Smith próféta élete során többször is beszámolt az első látomásról. Ezek a beszámolók segíthetnek nekünk az esemény jobb megértésében és megerősíthetik a visszaállításba vetett hitünket. Ennek a leckének az a célja, hogy segítsen a tanulóknak érteni annak fontosságát, hogy legyen bizonyságuk erről a különösen fontos eseményről.

Kötelességemnek tartom, hogy veletek mindazt közöljem, amit Isten nekem kinyilatkoztatott. Isten szentjeinek sok akadállyal kell megküzdeni.

Új fordítású revideált Biblia

Kerestem a földön maradt Jézust váró népet, de nem találtam. Egy hang szólott hozzám: Tekints ismét abba az irányba, de nézz egy kissé feljebb!

grushnikov látomása

Ismét arrafelé tekintettem és most egy keskeny, egyenes ösvényt pillantottam meg, amely magasan a világ felett emelkedett. Ezen zarándokoltak a Jézust várók a szent város felé, amely az ösvény túlsó végén volt. Ez a világosság beragyogta az egész ösvényt és szövétnekül szolgált, hogy útközben meg ne botoljanak.

Jézus maga haladt népe élén és vezette őket, s mindaddig, míg szemeiket Ráirányították, biztonságban voltak.

 • Látomások a Bibliában, a szemorvos tükrében | eLitMed
 • Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár
 • Látásvizsgálat asztigmatizmus teszt
 • Tapasztalatok és látomások | Ellen Gould White Könyvtár
 •  Ну и .
 • látomás – Wikiszótár

Egyesek csakhamar elcsüggedtek. Ezek azt mondták, hogy a város nagyon messze van, pedig ők azt hitték, hogy sokkal hamarabb odaérnek.

Látás, látomás

Jézus oly módon bátorította őket, hogy jobbját felemelte s belőle fényesség áradt a Jézust váró hívőkre. Erre mindnyájan így kiáltottak: Hallelujah! Voltak azonban olyanok is, akik könnyelműen megvetették ezt a világosságot, és azt mondták, hogy nem Isten vezette ki őket ily messzire. Ezek mögött kialudt a világosság s lábaik sötétségben botorkáltak; 5 látomásom van, elveszítették Jézust szemeik elöl, s alázuhantak az ösvényről az alattuk elterülő sötét gonosz világba.

5 látomásom van

Csakhamar hallottuk Istennek szavát, 5 látomásom van vizek zúgásához hasonlóan, amely közölte velünk Krisztus eljövetelét. Az élő szentek, a száznegyvennégyezer, megértették az Úr szavát, a gonoszok ellenben mennydörgésnek tartották. Midőn Isten a Megváltó eljövetelét kinyilatkoztatta, kiárasztotta ránk Szentlelkét, úgy, hogy arcunk ragyogni kezdett.

Teljes szövegű keresés Látás, látomás A h. Józs 8,20; Bír 13,20; 16,24; 1Sám 16,7k; Mt 28,7; Jn 16,16k. Emellett azonban más összefüggésekben is használatos: érezni, megtapasztalni, a látás által valamiről megbizonyosodni, megérteni, megismerni, tudomásul venni 1Móz 16,4k; 26,28; 37,2; 1Sám 12,17; Ézs 29,15; 52,15; Ez 40,4; Mal 3, A teológiai szóhasználat többirányú. Istent nem lehet színről színre látni.

Isten dicsősége sugárzott szét rólunk, amiként Mózes arca is 5 látomásom van, midőn Sinai hegyéről alájött. Homlokukra ez volt írva: Isten; s az új Jeruzsálem és egy rossz látásmódú társadalom csillag, amely Jézus nevét tartalmazta.

A gonoszok bosszankodtak, boldogságunk és szentségünk felett, haragjukban ránk akartak támadni, hogy kezüket ránk tegyék, és börtönbe vessenek bennünket, de ha kezünket kinyújtottuk az Úr nevében, menthetetlenül a földre hullottak.

Ekkor tudta meg Sátán és iskolája, hogy Isten szeret minket, akik egymás lábait megmostuk, s akik egymást a szent csókkal köszöntöttük.

Tartalomjegyzék

Mindnyájan tudtuk, hogy ez az ember Fiának a jele. Mély csendben néztük mindnyájan a felhőt, amely mind közelebb jött hozzánk, mind világosabban, fényesebben és dicsőségesebben ragyogott, amíg végül egy nagy, fehér felhővé vált.

 • ZAKARIÁS KÖNYVE | 5. fejezet - Látomás egy irattekercsről
 • A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és vagy transzcendens úton.
 • Ítélethozatalhoz készültek, és kinyitották a könyvtekercseket.

A felhő felett szivárvány vonult, amelyet tízezernyi angyal vett körül, akik kedvesen énekeltek. A szivárványon az ember Fia ült.

A rovat további cikkei

Haja fehér fürtökben omlott vállaira s fején számos korona ékeskedett. Lábai, mint tűzoszlopok; jobb kezében éles sarló, bal kezében pedig ezüst harsona volt.

5 látomásom van nem veszti szem elől

Szemei olyanok voltak, mint a tűzláng, amely át és átjárta gyermekeit. Minden arc elsápadt s azokat, akik Istent elvetették, sötétség vette körül. Szennytelen-e ruhám?

a látásom megállt

Az angyalok még erőteljesebben kezdtek énekelni, miközben a felhő folyton közelebb jött a földhöz. Ti, akik a föld porában alusztok, keljetek fel!

 1. Rövidlátás kezdett megjelenni
 2. A nézőpontok megváltoztatásának elve
 3. Стратмор вяло махнул рукой в сторону монитора.
 4. Несмотря на свой внушительный вид, дешифровальное чудовище отнюдь не было островом в океане.
 5. На полке с компьютерными деталями, спрятанными за накопителем носителей информации, лежала кружка выпускника Стэнфордского университета и тестер.
 6. Jelenések Könyve kommentár
 7. Сьюзан швырнула ему под ноги настольную лампу, но Хейл легко преодолел это препятствие.
 8.  Вышла небольшая заминка, - сказал американец.

Hét napon át vitettünk az üvegtenger felé, ahol Jézus saját kezűleg helyezte fejünkre koronáinkat. Arany hárfát és győzelmi pálmát is adott.

kovalenko rövidlátás

A száznegyvennégyezer négyszög alakban állt fel az üvegtenger mellett. Egyeseknek rendkívül dicső koronájuk volt, másoknak kevésbé. Egyesek koronája telve volt ragyogó csillagokkal, másokén csak néhány csillag tündökölt, de azért mindenki teljesen elégedett volt.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője

Vállunktól fogva bokáig érő ragyogó fehér palástba voltunk takarva.

Fontos információk