A látvány érintés

ERŐSS ISTVÁN: KIS ÉRINTÉS-NAGY ÉRINTÉS

De különbözőképpen is érezzük?

a látáslátás százaléka

A kiterjedt taktilis kutatásokban csalódást okoz a válasz: egyszerűen nem tudjuk. Elsőként a jelenség nemzetközi és hazai szakirodalmi kutatásának áttekintésével foglalkozunk, és rámutatunk a taktilitás vizsgálatának interdiszciplináris jellemzőire.

A public art illetve a street art urbánus környezetben elsősorban társadalmi, urbanisztikai problémákra reagál néha az esztétikai konvenciók megkérdőjelezésétől sem riadva vissza. A resource art, ecological art, green art, earth art, nature art stb, az erősödő ökológiai problémák okán pedig nagyon aktuális, izgalmas és társadalmi értelemben elkötelezett művészi kifejezésre ad lehetőséget. Ezen kifejezési módok a fél évszázada megjelent land arthoz vezethetőek vissza. Az as évek végén, a es évek elején a land art emblematikus műveinek megszületésekor, a látvány érintés nagy klasszikus avantgárd elődökre Bauhaus, holland és orosz konstruktivisták támaszkodva, még tetten érhető törekvés, hogy a művészet és a mindennapi élet egymás részévé váljék.

A két modalitás perceptuális összjátékának egyik kiemelkedő példája a ruha viselése, amit kommunikációs szempontból is érdemes gorcső alá venni.

Végül kitérünk a taktilis kommunikáció jövőjére: az érintőképernyők vagy a virtuális tér vajon mi a látomás 10 változtást hoz a tárgyi manipulációban és az személyközi kapcsolatokban?

 • Látásélesség 2 mi ez
 • Szántói Lilla fényképei és fotókönyvei érzékeny, finom rezdüléseket, észrevételeket mutatnak meg, melyek által nemcsak az érintéssel járó különböző formákat és mozzanatokat figyelhetjük meg, de ráismerhetünk azok fontosságára és szükségességére: az érzékelések érzésére.
 • Látvány varázsa érintés

Kérdések és dilemmák sokasága rejlik a taktilitás kutatásában - ezek közül néhányra mutatunk rá ebben a tanulmányban. A terminusok dilemmája A mindennapokban és a tudományos életben egyaránt gyakran hallani az érintés és tapintás szavakat egymás szinonímájaként. Ez azonban következetlen szóhasználatra utal, hiszen a két fogalom nem ugyanazt a taktilis jelenséget takarja. Jelen tanulmányban először érintőlegesen tisztázzuk az alapvető terminusokat.

a látvány érintés Mínusz 3 látomásom van

Kezdjük a haptikus érzékelés terminusával. A taktilitás háromféle érzékelést foglal magába: mechanikai, hőmérsékleti és károsító fájdalom ingerekre reagál. Ennek értelmében a fájdalom- és hőérzékelést is a taktilis érzékelés részeként is meghatározzák, bár vitatott, hogy tényleg egybetartozóak, vagy egymást kiegészítő tevékenységük révén végeznek egységes munkát.

MAMŰ Galéria

A haptikus érzékelésben a már említett mechanikai, hőmérsékleti és fájdalomingerek mellett a mozgás- és izomérzékelés is fontos alkotó azzal a céllal, hogy a taktilis érzékleteket aktívan feldolgozzuk.

Pálhegyi A tisztább fogalomhasználat érdekében néhány kutató ezeknek a modalitásoknak az összevonását javasolja bőrérzékletek címszó alatt.

Sekuler és Blake A tapintás és érintés megkülönböztetése sem minden esetben egyértelmű.

Keddtől péntekig 14 és 19 óra, szombat és vasárnap 11 és 19 óra között.

Terminológiai szempontból az érintés tágabb kategória, melynek részben specifikus alesete a tapintás. Bárdos az akaratlagosság dimenziójában látja a különbséget: az érintés könnyű, felületes, kis intenzitású nyomást jelent, amely nem feltétlenül akaratlagos, és nincs mögötte információszerzési szándék.

 • Ha a látás plusz 4
 • ERŐSS ISTVÁN: KIS ÉRINTÉS-NAGY ÉRINTÉS
 • Flóra - Az érintés varázsa masszázs Sopronban.
 • Lovászi Anett - Dúll Andrea: MEGÉRINT A LÁTVÁNY. A TAKTILIS KOMMUNIKÁCIÓRÓL

Ezzel szemben a tapintás mindig célzott módon történik pl. A látvány érintés központi mozzanat, ami tehát mérvadó a megkülönböztetésben, a taktilitás tárgyára irányuló figyelem: az érintésnek nem célja a megismerés, míg a tapintás információszerzés céljából történik.

Az egyszerűség kedvéért a a látvány érintés a továbbiakbana taktilis érintkezés, illetve a taktilitás fogalmát használjuk.

a látvány érintés

Látható, hogy a taktilis érzékelés összetett folyamata a terminusok megkülönböztetése vagy egységesítése révén is bizonyos problémákat vet fel, így a terület tanulmányozása mindig a konceptuális keretek kezdeti meghatározásától függ. Tanulmányunkban a továbbiakban a taktilis érzékelés és kommunikáció folyamatára összpontosítunk. Taktilis kommunikáció A taktilis érintkezés kutatási megközelítései és módszerei eltérőek a különböző tudományterületeken.

A kulturális antropológusok pl.

Az érzékelések érzése Szántói Lilla munkáin keresztül

McDaniel és Andersen vizsgálják, hogy a különböző kultúrákban, társadalmi, életkori és nemi csoportokban vajon milyen különböző taktilis viselkedés mutatkozik rendelkeznek és ezáltal vajon különböző módon is értelmezik-e a taktilitást? A szociálpszichológusok pl. Field többek között azt kutatják, hogy az egyén mások felé irányuló attittűdjét és saját társas viselkedését hogyan befolyásolja az érintés, illetve a tapintás.

Általános pszichológiai kutatási kérdés lehet, hogy hogyan lehet a különböző taktilis érzéseket osztályozni pl.

Tina Karol View

Katzvagy milyen a taktilitás hedonikus oldala: a taktilis inger mely aspektusa észlelt kellemesnek vagy kellemetlennek pl. Rose Az idegtudomány kutatóit pl. Bolanowski et al.

A virtuális valóság kutatásában pl. Alapack pedig fontos terület, hogy miért és hogyan használnak az emberek taktilis érintkezést az ember-gép interakcióban és a virtuális környezetben, hiszen a vizuális visszacsatolás adekvát sokféle szituációban.

A kommunikációtudomány Lovászi is felvet kérdéseket: milyen kommunikatív funkciója és üzenete van a különféle taktilis érintkezéseknek az ágensek között?

 1.  - Но пока этого не произошло, мы в цейтноте.
 2. По его тону ей стало ясно, что он все понял.
 3. Szántói Lilla: A látvány érintése
 4. Перелом запястья, разбитая голова - скорее всего ему оказали помощь и давно выписали.
 5. Okof táblák a látásélességre

Vajon a környezet mennyiben befolyásolja a taktilis érintkezés létrejöttét? Együttműködő vagy inkább versengő viszonyban áll-e a vizuális kommunikációval?

Érintőlegesen a taktilitásról

Még folytathatnánk a sort akár a kérdések, akár a különböző tudomány- vagy szakterületek szempontjából, akár abból a nézőpontból, hogy tudományfilozófiai és a látvány érintés megközelítésben például a percepció filozófiája a taktilis érintkezés kutatása milyen módszertani kérdéseket vet fel, valamint milyen viszonyban áll más modalitások vagy a nyelv Kondor vizsgálatával.

A tapintás, érintkezés során mechanikai kommunikáció történik. A taktilis érintkezés jellemzően nem tudatosul, csak ha valami vagy valaki - kellemetlen vagy kellemes módon - felhívja rá a figyelmet, például zavar keletkezik a folytonos, automatikus ember-tárgy vagy ember-ember a látvány érintés.

Előbbire példa egy szorító cipő érzete, ahol a fájdalom hívja a látvány érintés a figyelmet a túlzott mechanikai nyomásra. A megzavart személyközi érintés példája lehet a tömegközlekedési helyzet csúcsidőben.

a látvány érintés

Fontos információk