Egyes látomás, Az első látomás

egyes látomás az emberi látás titkai

Dán; ApCsel ; Jel Egy mennyei lény jelenlétében állni hatalmas élmény lehet. Dániel, Saul a későbbi Pál apostol és János a földre esett, amikor mennyei látomást kaptak.

egyes látomás amikor a gyermeknek látása van

Dániel ezt írta: „semmi erő sem marada bennem", János pedig így fogalmazott: „leesém az ő lábaihoz, mint egy holt". Ellen White e szavakkal ecseteli saját tapasztalatát: „Mivelhogy oly gyakran megkérdeznek látomásbeli és látomás utáni állapotomról, egyes látomás tudom mondani: Amikor az Úr jónak látja, hogy látomást adjon, akkor Jézus és az angyalok társaságába kerülök, és a körülöttem lévő földi dolgok teljesen eltűnnek.

Navigációs menü

Nem látok annál tovább, mint ameddig az angyal elkísér" Szemelvények Ellen G. White írásaiból.

akinek nincs volumetrikus látása tesztek ellenőrzik a látását

Budapest,Advent Kiadó. Csak fokozatosan nyeri vissza a látását, és veszi észre a szemétől csupán néhány centiméternyire tartott legfényesebb tárgyat is" Life Incidents. Battle Creek, Mich.

egyes látomás

Sokan megfigyelték Ellen White-ot látomás közben. Joseph Bates például ezt írta egyes látomás „Többször láttam, egyes látomás látomást kapott, még a Maine állambeli Topsham-ben is.

Aki jelen volt ezeknél az izgalmas jeleneteknél, tudja, milyen érdeklődéssel és feszült figyelemmel követtem minden szót és mozdulatot, hogy észrevegyek bármit, ami netalán csalásra vagy okkult befolyásra utalhatott volna.

egyes látomás

Hálás vagyok Istennek a lehetőségért, hogy másokkal együtt én is tanúja lehettem ezeknek a dolgoknak.

Fontos információk