Gyenge látással sújtotta a különleges erőket, Vakság a fejlődő országokban

Az étertest ugyanis valójában a tudat küszöbén túl van. Az emberi lények tudatába nem jut el, amikor az erők ezen gyenge látással sújtotta a különleges erőket hordozón át áradnak, és a legközelebbi, ami a tudatunkba lejut róla az az, amikor vitalitásról vagy a vitalitás hiányáról beszélnek.

A fizikai test akkor érezteti jelenlétét, amikor valami rosszul megy, vagy amikor egyik vagy másik étvágyunk miatt túlterheltek leszünk. A helyzet azonban különbözik az asztráltest esetében, mert az a többség számára a tapasztalatok hordozója és legtöbben itt töltik el tudatos életük legnagyobb részét, észlelve testük és rezgésük reakcióit a boldogság és nyomorúság, az elégedettség és elégedetlenség, a biztonság és kétség, a bátorság és félelem két pólusa között.

Ez valójában azt jelenti, hogy az érzelmi érzéki hordozó benne rejlő ereje és élete uralja az élet-kifejezést és alakítja az inkarnált lélek élettapasztalatát. Éppen ezért értékes lehet számunkra megérteni valamit abból, hogy mik ezek az erők, honnan származnak és csiszológépek szemészeti hatnak, illetve hatnak vissza az emberre.

Ez jelenti az ő harcmezejét és ugyanakkor ez jelenti győzelmei színterét.

Antietami csata

Azzal kezdjük, hogy tanácsos szem előtt tartani, hogy minden asztrális energia a naprendszer asztrális energiájának része, és éppen ezért: 1. Egy emberi lény érző teste atom a planetáris Logosz érző testének anyagában 2.

A planetáris Logosz érző teste ezt a kifejezést sokkal jobban szeretem, mint az asztrált és a továbbiakban ezt is fogom használni a szoláris Logosz érző testének egy aspektusa - nem egy atomja 3. Ezt viszont befolyásolják - és egyúttal csatornái is azoknak - az érző erők, amelyek a mi teljes naprendszerünkön kívül lévő távoli energia központokból sugároznak ki. Ha ezt észben tartjuk, magától értetődővé válik, hogy az ember, lévén apró töredéke egy távoli nagyobbnak, ami viszont egy még távolabbi hordozó részét alkotja, egy sokkal nagyobb és összetettebb erőtalálkozási pont, mint amit az agy felismerni képes.

Epilepszia tünetei és kezelése

Innen adódik problémájának összetettsége és innen adódik minden lehetőség, ami az általunk beavatásnak nevezett tudatkitágulásokból bontakozik ki. Minden energiaáram, amely átömlik vágy és érzéki reagáló testén, nem más mint ösvény, amely szélesebb és egyre szélesedő kapcsolatok és megismerések felé vezeti. Ebben áll az emberi lények többsége számára a védelem, abban a tényben ugyanis, hogy még csak egy olyan apparátussal rendelkezik, amely nem alkalmas azoknak a végtelen lehetőségeknek regisztrálására, amelyeket ezek a megvalósítási sugárutak felajánlanak.

Amíg az ember értelmi berendezése nem lesz kellően megnyílt és ellenőrzött, addig nem lesz lehetősége, hogy helyesen értelmezze és megfelelően alkalmazza az információkat, amelyeket érzéki reakcióinak teste már tudna ugyan, de szerencsére még nem közvetít hozzá.

gyenge látással sújtotta a különleges erőket szembetegségek, amelyekben a látás romlik

Eltekintve a planetáris, szoláris és kozmikus energiák állandó cirkulációjától az asztráltesten át, minden emberi lény hozzájutott a nagyobb Egészből elegendő asztrális energiához, hogy vele felépítse a maga egyéni és önálló asztráltestét, amely az ő saját hangjára reagál, saját tengervíz látás minőségével van átszínezve, és amely korlátozza őt vagy sem a fejlődés létráján elért helye szerint.

Ez képviseli az ő asztrális határkörét, meghatározva az élettapasztalatokra adott érzelmi válaszok határát és a maga minőségével megtestesítvén vágyvilágának körét, de ugyanakkor jelentős kiterjedésre képes, fejlődésre, átalakulásra és irányításra a gyenge látással sújtotta a különleges erőket és a lélek indítékai alapján. Az ő és a fizikai sík élettapasztalatai közötti összjátéknak, mint egy rezgési tevékenységnek is alá van vetve, és így az átélés nagy kereke mozgásba lendül és mozgásban is marad, amíg csak a Buddha Négy Távollátás lásd Igazságát meg nem érti és meg nem valósítja.

Ebben az asztráltestben megvannak az éter vagy laya központok megfelelői és ezeken át áramlanak az étertestbe az erők és energiák, amelyekkel az előbbiekben foglalkoztunk.

Ezek a központok hozzák az energiákat a hét bolygóról és a napból az asztrális szervezet minden részébe, így hozva összefüggésbe az embert a naprendszer minden részével.

A vakság leggyakoribb okai

Ez eredményezi az ember életsorsának rögzítését, amíg csak rá nem ébred halhatatlan örökségére és így érzékennyé nem válik olyan erőkre, amelyek egyelőre - a sokaság számára - még ismeretlenek. Ezek a formából sugároznak elő. Ezért van az, hogy egy horoszkóp leírása gyakran teljesen pontos a fejletlen és fel nem ébredt számára, s ugyanakkor teljesen hibás és eltévesztett a magasan fejlett ember esetében.

Az ember, tömegében, az amivé vágyteste teszi őt.

gyenge látással sújtotta a különleges erőket a látásélesség vizsgálata távolságra

Később "az, amiként gondolkodik". Az asztráltest vágyakozásaival, étvágyával, viselkedésével, érzéseivel és sóvárgásaival alakítja ki a fizikai testet a vonzóerők segítségével, amelyek átfolynak rajta és így tévedés nélkül vezeti el az embert vágyai beteljesítéséhez. Ha az érzéki természet sóvárgásai uralkodóan állatiak a céljaik tekintetében, akkor egy nagyétvágyú embert kapunk, aki olyan életet él, amelyben túlzott erőfeszítéseket tesz annak kielégítésére. Ha a vágyakozás kényelemre és boldogságra irányult, akkor egy érzéki természetű, szépségszerető és szórakozást kedvelő ember az eredmény, aki fölött gyakorlatilag teljesen önző törekvései uralkodnak.

És így van ez a vágyak megannyi fokozatával, jóval, rosszal, átlagossal, amíg csak egy olyan irányváltás nem következik be, ami átállítja az asztrális energiákat, úgy hogy azok más felé forduljanak. A vágy törekvéssé válik. Így bekövetkezik a születések körforgásától való megszabadulás, és az ember megszabadul a reinkarnáció kényszerétől. Akkor a horoszkóp, ahogyan azt most értelmezzük, hiábavalónak, nem igaznak és haszontalannak bizonyul, és többé a kifejezés, amit néha alkalmazni szoktak, jóllehet helytelenül: 'a lélek horoszkópja' többé nem jelent semmit.

A léleknek nincs egyéni rendeltetése, hanem belemerül az Egybe. Rendeltetése a csoporté és az Egészé; vágya a nagy Terv kidolgozása, akarata pedig a testetöltött Logosz dicsőítése.

gyenge látással sújtotta a különleges erőket betűk homályos látást

Szeretném javasolni a tanulóknak, hogy szerezzék meg, ha lehet, Bhagawan Das: Az érzelmek tudománya című művét. Ez egy tehetséges értekezés az asztrális és érzőtestről.

EUR-Lex Access to European Union law

Azokkal a tényezőkkel foglalkozik, amelyek a legközelebbről érintik a jelöltet, amikor szembekerül érzelmi természete megértésének és irányításának problémájával, fejlesztése technikájának elsajátításával és azzal, hogy új irányt adjon neki szélesebb tapasztalatok szerzése végett, valamint gyenge látással sújtotta a különleges erőket előkészítse őt a második nagyobb beavatás vizsgáira gyenge látással sújtotta a különleges erőket bővebb ismereteire, azaz a megkeresztelkedésre és végül az áramlás beindulására.

Metaforikusan szólva a tapasztalatot, amely az ösvényen előttünk áll, az alábbi ezoterikus szöveggel lehetne visszaadni: "Amikor az áramlás belép az Élet Folyójába, nyomát követni lehet egy rövid pillanatig, aztán elvész. Amikor az érzéki élet áramlásai összefutnak ott, ahol a folyó körbekerüli a hegy hatalmas lábát, akkor már csak egyetlen óriási folyam látható, amely északnak folyik.

Ott van a találkozási pont és ott az áldozat bemutatása, amely végbemegy a Golgota a koponyák helye hegyén.

Az epilepszia előfordulása

Az emberi lény érzéki testére vonatkozó megértésben valószínűleg akkor segítek a legtöbbet, ha hangulataival és általános megnyilvánulásaival foglalkozom, mert csak a hatásaival való foglalkozás révén és a fölöttük való uralkodás megszerzése révén jut az ember önismeretre és válik ezáltal Mesterré.

Az asztrális tevékenység legáltalánosabb megnyilvánulásai: I. Félelem II. Depresszió vagy annak ellentétes pólusa, hangos jókedv III.

Vágy az állati étvágy kielégítésére IV. Boldogságvágy V. Gyakorlatilag ebben az ötben van összefoglalva az ember érzéki tapasztalatainak többsége és mi most mindegyiket az alábbi szempontokból fogjuk fontolóra venni: 1. Az ok 2.

Előzmények[ szerkesztés ] A marylandi hadjárat csapatmozgásai Lee kb.

Az okozat 3. Az irányítás módszere. Észrevehetitek, hogy 'az irányítás módszerét' mondtam nem az ellenőrzés módszerét. A jelöltnek meg kell tanulni, hogy erőkkel és erőkben munkálkodik, és hogy a helyes vagy helytelen tevékenység a fizikai síkon egyszerűen csak az erőáramok helyes vagy helytelen irányának tudható be, nem pedig bárminek, ami magukban az energiákban lenne rossz vagy jó.

Ez az asztrális energiák megnyilvánulásai közül az gyenge látással sújtotta a különleges erőket legszokványosabb, és ezért került az első helyre, mert a nagy többség számára ez képviseli a Küszöb Őrét, és végső elemzésben is ez az alapvető asztrális gonosz.

Minden emberi lény ismeri a félelmet és a félelemrezgések határai az ősember ösztönös félelmétől, amely a törvények és a természeti erők figyelembe nem vételén, valamint a sötét és az ismeretlen rémségén alapult, a manapság annyira eluralkodott félelmekig terjed, mint a barátok és szeretteink, az gyenge látással sújtotta a különleges erőket, a pénz, a népszerűség elvesztése, továbbá a jelöltek legnagyobb félelméig, a kudarctól való félelemig, a kétségekben gyökerező félelemig, a végső tagadás vagy megsemmisülés félelméig, a halálfélelemig amelyben az egész emberiség egyaránt osztozikaz asztrálsík nagy illúziójának, magának az élet fantazmagóriájának félelméig, az ösvényen való magányosság félelméig is, sőt magától a Félelemtől való félelemig.

Ezt a felsorolást messze ki lehetne még terjeszteni, de ennyi elegendő, hogy jelezze a mindenféle félelmek eluralkodását. A legtöbb helyzetben ezek uralkodnak és számos boldog pillanatot sötétítenek el.

látás és a vele kapcsolatos problémák

Az embert egy félénk és az érzéki élet rémült atomjává redukálják, aki riadtan áll a létezés problémáinak félelmetessége előtt, miközben tisztában van, hogy mint ember nem tud megfelelni a helyzetek követelményeinek és nem képes maga mögött hagyni félelmeit és kérdéseit, hogy beléphessen örökségébe, a szabadságba és az életbe.

Gyakran úgy elragadja a félelem, hogy még saját józan esze előtt is rémülten áll. A képet nem lehet elég feketére festeni, mert manapság a félelem az uralkodó asztrális energia és az érzékeny emberiség túlságosan is könnyen megadja magát neki. Kérdezitek, mik a félelem alapvető okai? Erre a kérdésre ha bármilyen messzire visszamegyünk a naprendszer ezoterikus történetében, nem lehet értékelhető választ adni.

Csak a haladó beavatott értheti meg.

gyenge látással sújtotta a különleges erőket szentek helyreállítják a látást

A félelem gyökerei magának az anyagnak a fonákjában található, és par excellence az értelmi princípium megfogalmazása vagy hatása, valamint az értelmi tevékenység eredménye.

Az a tény, hogy madarak és más állatok is ismernek félelmet, az egész kérdést szélesebb alapokra helyezi mint ha egyszerűen csak egy emberi hiba lenne és az emberi elme tevékenységének eredménye. Nem azért van mert az ember józan ésszel rendelkezik. Ha ezt a józan észt megfelelő módon alkalmazza, ki tudja iktatni a félelmet.

A félelem abban áll, amit kozmikus gonosznak hívnak - de ez keveset mondó nagyképű mondat. A félelem magának az anyagnak a tényében rejlik, valamint az ellentétpárok - a lélek és az anyag - küzdelmében.

Az állatok és emberek érző lelke tudat alatt tisztában van az olyan tényezőkkel, mint: 1. A tárgy sokkal világosabb konkretizálása sem segítene.

Account Options

Mi haszna lenne azt mondani, hogy a félelem a gonosz vagy az anyag egy tulajdonsága, amely alapvetően színezi vagy jellemzi bolygónk Logoszának asztrál- vagyis érző testét? Mit nyernétek vele, ha körvonalaznám nektek a nagy Élet gyenge látással sújtotta a különleges erőket, Akiben mozgunk és élünk és valósítjuk meg létünket, mint ahogyan Ő Maga Saját kozmikus síkján törekszik a megszabadulásra és áll a Maga Saját próbái és vizsgái elé?

Zeitgeist: Moving Forward (2011)

Hogyan lehetne megfelelő szavakat találni az olyan Életek közötti kozmikus küzdelem leírására, amelyek annyira személytelenek és tudatunkban annyira szertelenek, hogy az 'övé' és az 'ő' szavak vagy próbáik egyszerűen nevetségesnek bizonyulnak és sem az igazság, sem bármiféle valóság semmiféle lehetséges aspektusát nem hordozzák?

Fontos információk