Látássérült plaksina, Vakok és látássérült gyermekek

Látássérült gyermekek

Képződés alapvető matematikai nézetek. Megismertetés tól től környező a világ. Bírság művészet. Fizikai oktatás. Javító munka ban ben gyermekek kert Fejlődés vizuális észlelés.

a progresszív myopia kezelése

Javítás jogsértések beszédek. Fejlődés érintés és sekély motoros készségek. Orientáció ban ben tér. Társadalmilag- háztartás orientáció. Gyógyászati testedzés. Menedzsment rehabilitáció munka és különleges oktatás Minisztériumok tábornok és szakmai oktatás orosz Szövetség UDC,26 Ezért látássérült plaksina fontos nemcsak az óvodai látás állapotának javítása, hanem az általános iskolai oktatás időszakában elért eredmények megszilárdítása is, amikor az olvasás és az írás elsajátítását a tanulók vizuális képességeinek figyelembevételével kell elvégezni.

Li plaksina látásfejlesztés látássérült gyermekekben

Ebből következően az oktatási látássérült plaksina óvoda - óvoda - általános iskola felépítésének alapvető célja, hogy optimális látássérült plaksina biztosítson a korai, óvodai és általános iskolás korú gyermekek szisztematikus, átfogó, folyamatos oktatására és képzésére - a gyermek látórendszerének érési periódusaira.

A programok és a befolyásolási eszközök változatossága, a nevelési és oktatási formák és módszerek adaptív képességei, a gyermek testének általános egészségi állapotának javítása és integritása a látássérült gyermekek társadalmi adaptációjának és rehabilitációjának egységes és harmonikus modelljét alkotja. Egy ilyen UVK-modell lehetővé teszi a látás állapotának megelőzésével és javításával kapcsolatos problémák megoldását oly módon, hogy takarékos körülményeket teremtsen az általános erősítő és speciális korrekciós látássérült plaksina komplexumához.

Ehhez az UVK növeli a vakáció időtartamát: a tanév során legalább 30 naptári nap, nyáron pedig legalább 8 hét.

a legjobb gyógyszer a látás kezelésére osteopath a látáshoz

Az első osztályú diákok számára további heti szabadságokat állapítanak meg. Az oktatási folyamatban adagolt vizuális terhelést vezetnek be, látássérült plaksina a gyermekeket írni és olvasni tanítják, videofelvételeket néznek stb. A gyermekek napi rutinjának fontos korrekciós követelménye az UVK-ban a gyermek motoros aktivitási rendszere, amely látássérült gyermekeknél a vizuális-motoros tájékozódás nehézségei miatt leküzdi a fizikai inaktivitást, ideértve a fizioterápiás gyakorlatok speciális gyakorlatait, látássérült plaksina ritmus és a térbeli tájékozódást, valamint a testkultúra perceit.

Az általános oktatási folyamattal egyidejűleg az UVK speciális korrekciós munkát végez, amelynek célja a vizuális patológiás gyermekek pszichofizikai fejlődésében mutatkozó eltérések leküzdése.

Li plaksina látásfejlesztés látássérült gyermekekben

Minden osztály külön megkülönböztetett, a gyermek igényeitől függően. Az UVK végső célja a gyermek pszichofizikai fejlődésének látássérült plaksina folyamatának stabilizálása annak érdekében, hogy sikeresen beilleszkedjen az általános iskolai iskolába és a kortárs társadalomba. Szisztematikus osztályokat kell folytatni a beszéd fejlesztéséről alcsoportokban és mindegyikükkel külön-külön. A beszéd fejlesztésével kapcsolatos munka során a tanár látássérült plaksina meghallgatja, mit és hogyan beszélnek a látássérült gyermekek, megtanítja őket kifejezések felépítésére, következetes gondolatok kifejezésére és a szavak helyes jelentéshasználatára.

Az érzékszervi tapasztalatok hiánya miatt bizonyos szakadékot tapasztalhatnak az objektív gyakorlati cselekvés és annak verbális kijelölése között.

Ehhez a program tantárgy-gyakorlati órákat biztosít a beszéd és a vizuális észlelés fejlesztéséről, a tárgyak elemzésének tanításáról és a velük végzett funkcionális műveletekről.

A látássérült plaksina elegendő illusztrációval és látássérült plaksina vizuális anyaggal kell látásvizsgálat ólomban, hogy a látássérült gyermekek jobban láthassák a képet.

A beszéd fejlesztése szempontjából nagyon fontos, hogy a gyerekeknek valódi elképzeléseik legyenek a körülöttük lévő világról.

látássérült plaksina

Ezért a vizualizációs eszközök használatát a vizuális látássérült plaksina eredetiségének figyelembevételével végzik. Azoknak a tárgyaknak, jelenségeknek, illusztrációknak, játékoknak, amelyekről a látássérültek szóbeli leírást készítenek, vizuálisan hozzáférhetőknek kell lenniük a gyermekek számára.

Látássérült gyermekek

A képeken lévő képeket nem szabad túlterhelni tárgyakkal. A látássérült gyermek számára a tanár beszédének példaként kell szolgálnia, és figuratív, kifejező és érzelmi színűnek kell lennie.

A tanár az irodalmi anyagok kiválasztását a gyermekek ismereteinek és szellemi képességeinek figyelembevételével építi fel. Kemény és lágy mássalhangzók kiejtése m, b, n, t, d, n, k, g, x, f, v, l. Látássérült plaksina gyermekeknél a hangok megkülönböztetésének képessége, a fonémák, szavak kiejtése a tanár modellje szerint kihúzva mu-mu, la-la-la, na-naa szavak hangjának hangsúlyozásával macska, száj stb. Tanuld meg különféle tárgyak és állatok hangjainak utánozását kopogás-kopogás - kalapács; miau-miau - macska; oink-oink - sertés stb.

A hang elkülönítése egy szó egyértelmű kiejtésével. Az intonatív hangulat, a dikció, a beszéd sebessége. Tanítani az egyszerű mondatok egy teljes mondat intonálásával történő egyértelmű kiejtésének képességét, valamint a beszéd sebességének koherens állításban történő szabályozásának képességét.

A gyermekek helyes szóbeli tanítása: hogyan köszönjön. Látássérült plaksina, valamint a játékok, állatok, emberek mi csinálsz, mit tudsz vele csinálni? Játék képekkel: látássérült plaksina előbb, akkor mi? Ellentétes jelentésű szavak megkülönböztetése vizuális alapján nagy - kicsi, magas- alacsony.

A térbeli elöljárók fokozott használata be, be, mögé, alá, fölé ,összefoglalva az esetformák használatát. A szóalkotás különböző módjainak megtanulása állatok neve, étkészlet neve stb. Munka az onomatopoeás jelek kialakításán veréb: csaj-csirip - csicsergés; kiskacsa: kvatt-kvatt - kvatt.

Játékok:"Adj hozzá egy szót", "Ki mit csinál? Gyakorolja a gyerekeket egy tárgy és annak jeleinek elnevezésében, vezesse le annak leírását.

LI látássérült gyermekek plaksina pszichológiai és pedagógiai jellemzői

Megtanítani megválaszolni a tanár kérdéseit anélkül, hogy megismételné az utána következő kérdés felépítését. Vezesse a gyermeket a meséket, verseket olvasó tanár ismétléséhez.

normális látás mi ez

Használjon drámai játékokat a következetes mesemondás tanításához. Fejlessze a különféle típusú mondatok felépítésének képességét: egyszerű és összetett, képek felhasználásával.

látássérült plaksina

Tanítsa meg a gyerekeket egy irodalmi szöveg újbóli elbeszélésére, egy ismert mese vagy novella szövegének újratermelésének képességére, először a tanár kérdéseire, majd vele együtt.

Fontos információk