Szem lát kövek

szem lát kövek

Michel Foucault Mi a szerző?

  • Rövidlátás etiológiája
  • Gyógyítás kövekkel: gyogyitskovekkel.

Mindketten adott korok és azok konvencióinak függvényében vizsgálták a művészeti alkotások jelentését. A Azt gondoltam, hogy a nyelv maga, magával hozza a gondolatot is.

Szupererőt ad a szemeknek az új kontaktlencse, a sötétben is lát vele az ember

Eddigi munkásságának egyik fordulópontja az a km-es gyalogút, melyet ben tett meg Kiotótól Japán északnyugati partjáig, majd vissza az ország délkeleti határáig, a Csendes-óceánig. Az út során egy kavicsot vitt magával, melyet megmosott két tenger vizében, majd minden további szem lát kövek nélkül visszahelyezte eredeti helyére.

A természetes környezethez igazodó séta Tony Cragg korai munkáival, de leginkább Richard Long művészetével rokonítható.

  • Köszönjük, üzenetét elküldük a szerzőnek.
  • Rövidlátás az egyik szem torna során

Gyaloglás közben, a fizikai megerőltetés ellenére, a lépések néha végtelennek tűnő monoton egymásutánja által az ember pihen, érzékei kitisztulnak, pontosabban képes megfigyelni az őt körülvevő természeti jelenségeket. A kavics megmosásában megjelenő tisztulási folyamatot Varga Szem lát kövek azonban más is motiválta, az önmagára kirótt feladat egy konkrét élményhez köthető.

Magyarországi mesterei, akik hasonlóságokat véltek felfedezni korai, természetes képződményeket, lenyomatokat idéző munkái és a japán mono-ha irányzat között, arra bátorították tanítványukat, hogy a kiotói városi egyetemen folytassa tanulmányait.

A Sikertelen kísérlet a szoborfaragásra hívó késztetés megtagadására című es konceptuális munka ebben a némiképp kétségbeejtő helyzetben keletkezett. Varga Ferenc arra keresett választ a tíz hónapig tartó, fizikailag és mentálisan egyaránt megerőltető munkafolyamat során, hogy az általa eredendő képnek tartott, életnagyságú önábrázolás befejezésével elmúlik-e benne a szoborfaragás vágya? Az elmélyült — szem lát kövek kollégája számára irritáló — munka közben a kő-képmás és készítője, a cselekvő alany és a megmunkált anyag, illetve a létrejött forma közötti távolság minimálisra csökkent.

Olvasási mód:

A mint azt a címe is elárulja, ez a konceptuális munka, melyet némi gondolkodás után darabokra tört, nem Varga Ferenc szobrászatának végét, hanem éppen ellenkezőleg, a jó szobrok készítésére való törekvés felerősödését eredményezte. A szobrász megszállottan konzekvensnek tűnő munkamódszere és a vele folytatott beszélgetések erről a gépileg előállíthatatlan örömről szólnak.

szem lát kövek tökéletes látástechnika

Az Emberkéz faragta kőarcok című as munka négy, tükör előtt készített önarckép, melyekben a szobrász a stílusjegyek kiiktatására és az élethű ábrázolásra törekedett, az ember által közvetlenül előállított dolgok egyediségét bizonyítva.

Ebben az összefüggésben érdekesek Varga Ferenc életnagyságú tusrajzai, melyeken levélről levélre megrajzolt egy ginkgófát és egy galagonyabokrot. E rendkívüli térhatással bíró munkák nemcsak az állóképesség határait feszegetik, a számtalan lapból álló rajzok egyben az alkotó és a természet csendes párbeszédét és az idő múlását dokumentálják.

Betűméret:

Az évgyűrű kert című munka, egy négyszögletesre faragott farönk, melynek egyetlen évgyűrűje van kiemelve, hasonlóan költői módon szemlélteti az idő és az anyagi világ szédülés és rossz látás. A fa száradása során e vékony fa-perem, a kiemelt év gyűrűje megrepedt, nyílást hasítva ezáltal az idő múlásán. A megmunkálás időtartamát, illetve az alkotóban ez idő alatt végbemenő folyamatokat érzékeltető munkák kapcsán említhető R ichard L ong Négy egyórás gyaloglás és négy kör A Walk of Four Hours and Four Circles című es műve.

Long négy koncentrikus kört jelöl ki a térképen, melyeknek mindegyikét egy óra alatt sétálta körbe. Míg a legbelső körön lassan kellett előrehaladnia, a gyaloglás tempója a körök kerületének növekedésével felgyorsult.

szem lát kövek

Munkái nem a külvilág ösztönzésére, sőt ellenkezőleg, a kezdetektől tapasztalt intelmek ellenére, belső késztetés hatására születnek. Önmagát semmiképp nem a különleges képességekkel megáldott romantikus művész-zseni elképzelés hagyományában látja, de még a művész és a szobrász fogalmak is távol állnak tőle. Szívesebben hivatkozik a középkori kézműves képfaragókra, éreztetve ezzel is az emberkéz által létrehozott dolgok értékét.

S zobrainak egyediségét és értékét nem a rendkívüli tehetségre, kézügyességre és az ábrázolás élethűségére, hanem saját megismételhetetlen emberi mivoltára vezeti vissza. Az szem lát kövek munkák kivitelezésébe fektetett energia, a munkafolyamat során tanúsított odafigyelés, az összpontosítás és a kitartás közvetlenül összekapcsolják az alkotót a létrejövő szobrokkal.

Fotócímkék:

Varga Ferenc a szobrászatot a kéz és a szem, a cselekvés és a megfigyelés eredményének tekinti, melyhez az agy látásértelmező képességének fejlesztésére, tanulásra és koncentrált, kitartó munkára van szükség.

Más szóval a szobor anyagában őrzi készítője tekintetét.

szem lát kövek

A materiális világ megfigyelése és leképzése szempontjából rendkívül kifejező a Kő kontaktlencse című ben készült munka, az a két fekete folyami kavicsból faragott kontaktlencse, melyet Varga Ferenc több ízben viselt. A saját szemének görbületére mintázott kőlencsék nemcsak irritálják az érzékeny szaruhártyát, de szem lát kövek a látást, a szobrász egyik legfontosabb munkaeszközét akadályozzák. Ugyanakkor e munka a képalkotó alany és a megmunkált anyag, illetve az ábrázolás és megjelenítés összetett, hol szimbiotikus, hol konfliktusokkal teli viszonyát képezi le.

Releváns jogdíjmentes képek

A gránitból faragott életnagyságú képmás szemeinek részletes kidolgozásához hasonlóan Varga Ferenc arról ír e kontaktlencsékkel kapcsolatban, hogy az áttetsző kőre vetett közvetlen pillantás lenyomatot hagyott az anyagon, annak részévé vált. A művész és művészetfogalom szempontjából lényeges különbség azonban, hogy Penone lencséi a művész szemét tükröződő felületté alakítják, melyben a külvilág és a befogadók jelennek meg, míg Varga Ferenc az épphogy áttetsző kőlencse segítségével bezárkózik az anyaggal folytatott párbeszéd terébe.

6 hyperopia fórum

Penone reflektál a Barthes és Foucault által felvázolt kérdésekre, a művészet koordináta-rendszerében mozog, a kortárs művészet fogalmának kialakulásával egy időben munkáin keresztül vizsgálja a jelentésteremtés társadalmi folyamatait. Ezzel szemben Varga Ferenc az elkötelezett és elhivatott munkából fakadó univerzális létöröm kérdésére összpontosít.

New York, Tézis a szobrászatról a szobrászat antitézisének idején.

szem lát kövek

Budapest,

Fontos információk