Bradis asztal a látáshoz. Phoenix (A Csészealj-projekt 2.)

GARZÓ LÁSZLÓ: FEKETE MAGNÓLIA

Amikor az a valami elrepült felette, Marlon Clarke alig hitt a szemének. Szokásához híven ma is későig fennmaradt, és a tornácon, a hintaszékében üldögélve iszogatta a sörét, miközben a bajsza alatt dünnyögve csődbe ment farmjának a holdfényben baljóslatúan a messzeségbe nyúló parcelláit szemlélte. A kisebb farmerek közé tartozott, nem bradis asztal a látáshoz túl sokat, csak magában dühös szavakat mormolva esténként elüldögélni idekint, és keserű sört iszogatni, amíg annyira lerészegül, hogy nyugodt álomba nem szenderül.

Fáradtan, az ágyra gondolva éppen az órájára pillantott, és látta, hogy már fél egy van, amikor a tornác megrázkódott, a sörösüvege feldőlt, és a feje fölül meghallotta az ágyúdörej szerű hangot. Riadtan zökkent vissza a való világba, s a szíve hevesen 40 látás mennyi mínusz kezdett. Felpillantva meglátta bradis asztal a látáshoz csillogó, csészealj alakú valamit, ami bradis asztal a látáshoz, inogva, és pörögve, ereszkedő röppályán, gőz, vagy füstfelhőt árasztva maga körül húzott bradis asztal a látáshoz az égen.

Mielőtt Marlon magához térhetett volna, a fényes objektum eltűnt a San Augustin síkság fölött, úgy Magdalena és Socorro között, és a farmjától úgy öt mérföldnyire bradis asztal a látáshoz és vörös lángfelhőbe burkolózott.

Azután por, és füstfelhő takarta el arrafelé a csillagokat. A robbanás hangja egy perc múltán ért el hozzá, azt egy második robbanás követte, melynek fénye megvilágította a füstfelhőt, és elhomályosította a c sillagokat.

A robbanás megrázta Marlon házát. Felpattant a hintaszékből, de addigra már csak apró, villózó lángokat látott, majd megint minden elsötétült, és újra látni lehetett a csillagokat.

Ösztönös mozdulattal a tornácon álló whiskys üveg után nyúlt, majd lerohant a lépcsőn, bekászálódott viharvert autójába, és elindult a katasztrófa színhelye felé.

Miközben egyik kézzel a volánt fogta, a másikkal az üveget szorongatta, s közben ivott, vadul hajtott át a holdfényben a sík vidéken a kaktuszok és zsályacserjék között. A szíve vadul kalapált. A whisky miatt, gondolta, no meg amiatt, amit látott: az utóbbi időben sokat hallott ezekről a csészealj alakú repülő tárgyakról.

Petőfi Sándor: John the Valiant (complete) (János Vitéz (teljes) Angol nyelven)

Ez nem igaz! Kidugta a fejét az ablakon, és most már teljesen józanul nézegetett maga fölé: azt remélte, hogy megpillant még egy csillogó objektumot. Arra is gondolt, hogy visszafordul, de a kíváncsisága győzött, és mert a félelme is egyre nőtt, azzal győzködte magát, hogy bizonyára csak egy repülőgép volt. De tévedett. Magdalena közelében, úgy félúton a Fekete-hegységhez, a nyílt mezőn megpillantotta a még füstölgő romhalmazt. Lehajtott az útról, és a mezőn döcögve, a zsályabokrokat mi a látásreceptor megközelítette a baleset színhelyét.

Megállítva a teherautót ivott az üvegből, megtörölte a száját, azután kinézett az ablakon a füstölgő roncsra.

Phoenix (A Csészealj-projekt 2.)

Az egy hatalmas, csészealj alakú szerkezet volt. Az egyik fele felismerhetetlenné roncsolódott, a másik még épen, szürkén csillogott a holdfényben. Az objektum közepén lévő pilótafülkében az ülésbe szíjazva három hullát pillantott meg. Nem mert kiszállni, de jól látta a tetemeket, és biztos volt benne, hogy nem a szeme csalja meg. A szerkezet kerek volt, két egymással szembefordított tányérra emlékeztetett.

Úgy huszonöt harminc láb átmérőjű lehetett, valamilyen fémes anyagból készült, az oldala sima volt és a középpontjában csillogón feszült az átlátszó kupola.

A tetemek mozdulatlanul hevertek az ülésekben. Maron ettől ijedt meg a legjobban. A szemét dörzsölgetve, pislogva nézett körül. A három tetem a felismerhetetlenségig összeégett. Szürke overallt viseltek, amint kormos foltok füstölögtek.

Az objektum darabjai szétszórva hevertek mindenfelé. Marlon az égett hússzagtól émelyegve pillantott a roncs fölött a távoli bradis asztal a látáshoz. A hegyek feketén tornyosultak az égre, de a körvonalaikat jól lehetett látni a holdfényben, amely a San Augustin síkságot is bevilágította. Marlon körülnézett, hátha megpillant még valamit, de csak a végtelen mezőt látta, meg a folyamatosan süvítő szelet hallotta. Még egy utolsó pillantást vetett az elszenesedett hullákra, majd a félelemtől és a rettenettől megborzongva megfordult a kocsijával, és современные способы заработка в интернет a ranchra.

Dzsipekkel és csapatszállító teherautókkal jöttek, mihelyt a hajnal első sugara végigterült a tájon. Marlon még a hintaszékében üldögélt, és részegebb volt, mint valaha. A katonák leugráltak a platóról, és félkörben körülvették a házat, némelyikük háttal állt, és a mezőt tartotta szemmel, bradis asztal a látáshoz mindegyikük készenlétben tartotta a fegyverét.

Még jobban megrémült, mint az éjjel a roncsnál, amikor az egyik dzsipből egy szürke overallos férfi, egy egyenruhás tiszt, és két civil szállt ki, és odament hozzá. Felléptek a tornácra, s a két civil meg sem állva, engedélyt sem kérve bement a házba, és becsapta maga mögött a szúnyoghálót.

Már-már ki akart szállni a hintaszékből, hogy tiltakozzon, amikor a Légierő tisztje odalépett hozzá, levette csúcsos sapkáját, és barátságos mosollyal megkérdezte: - Mr Clarke? William B. Harris főhadnagy vagyok a Roswelli Katonai Légitámaszponton állomásozó 8. Az ön házában tartózkodó két férfi az Bomba Csoport nyomozói, bradis asztal a látáshoz Bradis asztal a látáshoz.

betegség teljes látásvesztés mert mi a rövidlátás

Ő pedig - mutatott a mosolytalan, szürke overallos férfira - Jack Fuller CIA-ügynök, aki egyenesen Langleyből, Virginiából repült ide. Tegnap este, úgy tíz körül zuhant le. Korábbra vártam magukat.

Itt üldögéltem egész éjjel. Az elmúlt hónap valamennyi repülő csészealj megfigyelésénél is így jártunk el. Többnyire hamis riasztások voltak, de mindent ellenőriznünk kell. Most is ezért vagyunk itt. Ott van kint a Magdalena mellett. Három hulla van benne. Fuller Harrisra pillantott, majd le, Marlon whiskys üvegére.

Úgy gondoljuk, hogy egy lezuhant meteorológiai ballont látott, és mert a fantáziáját ébren tartották a Kenneth Arnold megfigyelései óta az újságokban bradis asztal a látáshoz látott hasonló jelentések, azt hitte, csészealjat lát. Nem egy istenverte meteorológiai ballon volt.

Hatalmas volt, fémből készült, és három hulla volt benne. Pokolian meg voltak égve. Mielőtt Marlon tiltakozhatott volna, Fuller megragadta a vállát, és felállította.

Marlon a házból hallatszó csörömpölésre félrefordította a fejét, de Harris azt mondta neki, hogy ne aggódjon.

Két oldalról közrefogták, a katonák sorfala között a dzsiphez vezették, és beültették a hátsó ülésre.

látásjavító készülék-1. tétel

Fuller beült melléje, Harris pedig előre ült. A sofőr elindította a kocsit, és nekivágtak a Magdalénába vezető nyílegyenes országútnak. Marlonnak háborgott a gyomra. A fegyveres katonák jelenléte megrémítette, a házában kotorászó emberek még jobban. Zavarban volt, és úgy érezte, hibát követett el, amikor az éjjel telefonált.

Jack Fuller, a mellette ülő CIA-ügynök fele annyi idős lehetett, mint Marlon, de hűvös szeme, és fenyegető modora volt, sosem mosolygott, csak figyelt. Pokoli bűntudatot ébresztett Marlonban, de az nem tudta, miért. Ő csak úgy akart viselkedni, mint egy kötelességtudó állampolgár - jelentette a katasztrófát. Eszébe jutottak az újságban az UFO -król szóló jelentések Kenneth Arnold júniusi észlelése óta tele voltak velük a lapokés kiváncsi lett, vajon tényleg hallucinálta-e az egészet.

Marlon borzasztóan szeretett volna inni még egy kis whiskyt, de az üveg ott maradt a tornácon, és ilyen messziről nem sok hasznát veszi. Az öt mérföldet tíz perc alatt megtették, s nemsokára a hepe-hupás mezőn zötykölődtek a katasztrófa helyszíne felé, amit - Marlon jól látta - fegyveres katonák őriztek, akár csak a házát.

A 3 nap már fent járt, és Marlon izzadni kezdett. De izzadt az izgalomtól is, amikor a dzsip végre megállt, s a kerekei nyomán apró porfelhők szálltak fel, hogy a szél szétfújhassa őket. Marlonnak nem kellett kiszállnia a dzsipből, hogy elcsodálkozzon. Nem, nem ezt látta. A katonák gyűrűjében, ott, ahol az éjjel a csészealj roncsai hevertek, most fehér köpenyes technikusok vékony balsafa bradis asztal a látáshoz, meg ezüstös fémdarabokat szedegettek a földről.

A nagy bradis asztal a látáshoz nyoma sem volt. Sem a tetemeknek. Sem mentőautónak. Könnyen összetéveszthető egy repülő csészealjjal, Mr Clarke.

Révai Nagy Lexikona, 3. kötet: Béke-Brutto (1911)

Az ember olykor azt látja, amit látni szeretne. Fuller Harris főhadnagyra pillantott. Azóta számos bejelentést kaptunk a területről, hogy azonosítatlan repülő tárgyakat láttak. Ezek legtöbbjéről kiderült, hogy a vihar okozta jelenségeket látták.

bradis asztal a látáshoz 50 százalék látja hány dioptriát

Más szóval hamis riasztások voltak. Marlon egyre nagyobb zavarban volt, de nagyon is jó tudta, hogy mit látott. Kétségtelen, ezek a balsafa botok, meg a fényes fólia tegnap este nem voltak itt. Maga meg ivott.

Adri megint kitett magáért - Hajfonás

Azt látta, amit szeretett volna látni. Kiszállt a kocsijából? Erre eszébe jutott mindaz, amit az elmúlt hetekben az újságokban olvasott az úgynevezett repülő csészealjakról, és valószínűleg megijedt attól, amit látott, a többit pedig hozzáképzelte. Tudom, hogy mit láttam. És most hol vannak, Mr Clarke? És hol van az a feltételezetten fémből készült repülő csészealj? Fémből volt.

Révai Nagy Lexikona, 3. kötet: Béke-Brutto (1911)

Fuller gúnyosan mosolygott, és a férfiakra mutatott, akik a meteorológiai ballon maradványait rakosgatták fel egy teherautóra. A holdfény, a szálló por, a lelkiállapota, az ital hatása mind befolyásolhatták az észlelését. Azt hiszem, ennyi elég. A legszivesebben még ivott volna egyet, hogy rendezni tudja a gondolatait. Rendben van, bradis asztal a látáshoz volt, de akkor sem ostoba. És amikor megpillantotta a meglehetősen kicsi roncstól Roswell irányába futó autónyomokat, meg volt győződve róla, hogy a Roswelli Katonai Légitámaszponttól egy másik csapat már eltakarította innen az igazi roncsokat.

Megrémült, és elhatározta, nem kever magának több bajt, és csendben marad. Kézfejével megtörölgette a száját, és lassan megcsóválta a fejét, mintha önmagát akarná rendreutasítani - Az repül a szem látásában verje meg, azt hiszem, igazuk lehet.

Azt hiszem, tegnap este alaposan felönthettem a garatra. Azt hiszem, ez mindent megmagyaráz. Hogy mit nem kép zel be az ember, ha be van szívva.

Fontos információk