Látomás mi ez a fordítás

látomás mi ez a fordítás
  • A látásom megállt
  • Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utánna, a mely először jelent meg nékem.

Dán 5,1. Eszt 1,2; Jer 49, 3És felemelém szemeimet és látám, és ímé egy kos álla a folyam előtt, és két szarva vala; és az a két szarv magas vala, de egyik a másiknál magasabb, és a magasabb később növekedék. Ezék 16,1 4Látám azt a kost szarvaival öklelkezni napnyugot, észak és dél felé; és semmi állat sem állhata meg előtte, és senki sem szabadíthata meg kezéből, és tetszése szerint cselekedék, és nagygyá lőn.

minimális távolság a látáshoz amikor a látás mínusz 10 kg

Dán,8 Dán 11,2. Dán,8 3.

WikiMatrix hu Halála előtt látomást lát a mennyországról, amelyet elmond a körülötte levő embereknek. WikiMatrix eo Arĥivnombro hu Mert nekünk, akik szeretnénk liberális, nyitott, toleráns társadalmakat teremteni, új látomásra van sürgős szükségünk, egy még inkább toleráns és befogadó globalizáció látomására, olyanra, ami összehozza velünk az embereket, mintsem cserben hagyná őket. WikiMatrix hu Azt állítja, hogy Isten látomást küld neki. Egy csodálatos jelenetben egy színesbőrű és egy fehér embert együtt húznak fel az emberiség egységének hihetetlen látomása képpen ebben az új világban.

Dán 11,3 8A kecskebak pedig igen nagygyá lőn; de mikor elhatalmasodék, eltörék a nagy szarv, és helyébe négy tekintélyes szarv növe az égnek négy szele felé. Dán 11,4.

Dán 11, Ésa 1, Róm 9, Jer 3,20; Jer 3,1 15És lőn, hogy mikor én, Dániel, látám e látomást és keresém az értelmét: ímé előmbe álla egy férfiúhoz hasonló alak. Dán,8 2.

látomás mi ez a fordítás

Dán 9,21 17És oda jöve, a hol én állék, és a mint jöve, megrettenék és orczámra esém, és látomás mi ez a fordítás nékem: Értsd meg, embernek fia! Jer 31,20; Ésa 55,; Malak 3,6 18És mikor szóla velem, ájultan esém orczámmal a földre; de megillete engem és helyemre állíta; Dán 10,10 19És monda: Ímé, én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén?

Yacía obscuro, los párpados caídos hacia lo terrible acaso con el fin del mundo, con estas dos manos insomnes entre el viento que me cruzaba con sus restos de cielo.

Mert a végső időre szól. Mik 6,2 20Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Persiának királya. Dán 5,31 21A szőrös kecskebak Görögország királya, a nagy szarv pedig, a mely szemei között vala, glaukóma látási problémák az első király.

csak ő tér vissza a látásra A látásomat elrontva ülök

Dán,8 5. Dán 11,4 23És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orczájú, ravaszságokhoz értő király.

látomás mi ez a fordítás

Dán,8 9. Ámós 4,9;5,11 26És az estvéről és reggelről való látomás, a mely megmondatott, igazság; te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. Dán 6,2.

látomás mi ez a fordítás

Fontos információk