Látásgyakorló rendszerek, Online SEgédeszköz JegyzéK - Katalógus

látásgyakorló rendszerek

EüM rendelet a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló EüM rendeletben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni.

látásgyakorló rendszerek

Nem látásgyakorló rendszerek kapcsolattartás keretében benyújtott kérelem esetén a mellékletben meghatározott adatokat CD-n kell benyújtani. Amennyiben igen, meg kell jelölni tagállamonként a finanszírozás módját, mértékét, illetve összegét, ke 11 a Gtv. Az eszköz alkalmasságának módszeres értékelése által a betegek számára magas értéket képviselő eszközt kell befogadni, az érintett betegcsoport klinikai szükséglete mértékének figyelembevételével; d szakmai megalapozottság: szakmai szempontból már kiértékelt, nyilvántartásba vett, külön jogszabályban erre felhatalmazott szervezetek által biztonságosnak és hatásosnak minősített gyógyászati segédeszköz fogadható be.

látásgyakorló rendszerek táblázat nézet eredménye

Nem kerülhet befogadásra olyan eszköz, amely a befogadás időpontjában támogatott eszköznél a beteg szempontjából egyértelműen alacsonyabb minőségi paraméterekkel rendelkezik; e komplexitás: figyelembe kell venni, hogy az eszköz önmagában elegendő-e, vagy az csak más eszköz, kezelés egyidejű alkalmazása mellett tudja kifejteni hatását; f költséghatékonyság: a befogadási döntéseket a költséghatékonyság követelményének figyelembevétele alapján kell meghozni.

Ösztönözni kell a költséghatékony egészségügyi ellátás gyakorlati megvalósítását, a hosszú távon eredményesebb, így nagyobb egészségnyereséget biztosító, életminőség javulást jelentő, ezzel együtt reális ráfordítási igényű költséghatékonyabb eszköz befogadásával.

A költséghatékonyság elemzése során az alternatív technológiák kerülnek összehasonlításra; g 36 költségvetési keretek figyelembevétele, látásgyakorló rendszerek figyelembe kell venni a központi költségvetésről szóló törvényben az Egészségbiztosítási Alapra meghatározott, látásgyakorló rendszerek gyógyászati segédeszközök támogatására fordítható költségvetési keretet, valamint a felhasználás aktuális helyzetét és látásgyakorló rendszerek várható hatásokat; h eredményesség: az eszköz a napi gyakorlatban a használat során a kívánt mértékben javítja a beteg életkörülményeit.

látásgyakorló rendszerek

Ha a forgalomba hozó a kérelmet ily módon nem módosítja, úgy az OEP azt elutasítja, és tájékoztatja a forgalomba hozót arról, hogy a Gtv. A munkahelyre vonatkozó követelményként meghatározott intézmények listáját a Alap költségvetését az alkalmazásával elérhető egészségnyereséghez képest aránytalanul nagy mértékben terheli.

A fixesítési eljárás megindításáról az OEP értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit, valamint honlapján értesítést tesz közzé, megjelölve, hogy az eljárás látásgyakorló rendszerek látásgyakorló rendszerek csoportokat érinti.

látásgyakorló rendszerek

Az OEP emellett honlapján közzéteszi a referenciaeszközöket, azok érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját a továbbiakban együtt: referenciaárvalamint az adott támogatási csoportba tartozó eszközök érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját és támogatási összegét.

A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhető. Az OEP látásgyakorló rendszerek igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

látásgyakorló rendszerek

Fontos információk